Tel. : (66) 08-1752-9092, 08-1734-0147, 08-1257-2008 E-Mail : chunfong1995@hotmail.com
           
EN | TH  
 
 
Untitled Document
 
   
 
...::: Product :::...
 
Rubber Pipe Carrier
 
 
ใช้ลากสายยางพ่นยา โดยการสะพาย ทำให้ไม่ทำงานสะดวก ไม่ต้องออกแรงมาก ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นไม่เหนื่อย มีข้อต่อหมุนพิเศษ ทำให้สายยางไม่พันกัน ป้องกันสายยางแตก ใช้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา
 
 
         
 
Rubber Pipe Carrier
 
Rubber Pipe Carrier
     
             
 
 
Untitled Document
Copyright © 2016 Saengchit Agricultural Machinery Co., Ltd. All rights reserved. Powered By : Thailand Directory